Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľ. Štúra v Modre
 
11. január 2006 Odborný seminár: 40 rokov Múzea Ľ. Štúra v Modre
 
10.00 hod Otvorenie seminára
PhDr. Oľga Pavúková
 
Múzeum Ľudovíta Štúra v sieti slovenských múzeí
Prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.
 
Prehľad 40-ročnej činnosti Múzea Ľudovíta Štúra
PhDr. Oľga Pavúková
 
Literárno-historické "štúrovské" zbierky a archiválie a ich využitie v prezentačnej činnosti Múzea Ľ. Štúra
Mgr. Agáta Petrakovičová
 
Budovanie knižnice Múzea Ľ. Štúra
PhDr. Beáta Mihalkovičová
 
Dokumentácia dejín Modry, tvorba zbierok a ich využitie v prezentačnej činnosti Múzea Ľ. Štúra
Mgr. Sylvia Hrdlovičová
 
Výtvarné zbierky Múzea Ľ. Štúra a ich prezentácia v kultúrno-osvetovej činnosti múzea
PhDr. Viera Jančovičová
 
Štúrovské expozície na Slovensku
PhDr. Mišo A. Kováč
 
Slovenské literárne múzejníctvo - ciele a poslanie
PhDr. Jozef Beňovský
 
Perspektívy ďalšieho budovania Múzea Ľ. Štúra
PhDr. Peter Maráky, generálny riaditeľ SNM v Bratislave
 
 
 
zavrieť okno